Thursday, October 8, 2009

Introduction (Part 3): Ang Pinoy ba ay Madaling Turuan?

At kagaya rin ng ibang lahi, tayong mga Pilipino ay maaring turuan ng tama o kung ano ang mas maganda. Sa kabilang banda, maari rin tayong turuan ng mali at kung ano ang mas madali. Ang nakakalungkot, mas madaling ituro ang mali kaysa sa tama, ang madali o shortcut sa mas maganda.

Kagaya ng mga naunang halimbawa, kitang-kita nating madaling ituro ang hindi pagsunod sa batas, pero maari ring ituro ang pagsunod dito. Dyan din makikita na ang pagtuturo sa tao ay hindi sa pamamagitan ng pormal na paraan. Hindi sila kailangang bigyan ng lecture na parang mga bata sa iskwela, dahil aantukin lamang sila. Kailangan lamang isagawa ang sistema ng isang batas o patakaran na gusto nating ipatupad at matututunan na ito ng taong bayan sa kanilang sarili.

Ang isa rin sa paraan ng pagtuturo ay ang pagpapakita ng halimbawa. Kapag malinaw ang rules at may unang sumunod dito, natural na susunod ang iba. Kagaya nga ng pila sa sakayan ng jeep. Kahit pa nga walang nakalagay sa lugar na dapat pumila, kapag may nakapila ay pipila na rin ang karamihan.

Ang malinaw dito, sa isang bansa na hindi napapatupad ang batas, hindi ito dahil sa bobo o walang disiplina ang mga mamamayan nito. Ang tamang dahilan ay bobo o/at corrupt ang mga government officials na nagpapatupad ng batas dito at ang hindi pagsunod sa batas ang kanilang naituturo.

No comments:

Post a Comment

Kung kayo ay may comments o suggestions, paki lagay lamang po ang pangalan at lugar. Huwag pong mag-mumura, magbabanta o manlalait ng iba (bad po iyon talaga). Hindi rin po pinahihintulutan ang pagbebenta ng kung anu-ano dito dahil wala akong pera. Buburahin ko po ang lahat ng sa palagay ko ay hindi appropriate sa blog na ito. Salamat po.